rotary-characters-694272_960_720

Dodawanie i odejmowanie oczek

Przy wykonaniu poszczególnych części modelu należy stosować się do przygotowanego wcześniej wykroju. Zachodzi więc konieczność dodawania lub odejmowania oczek, np. przy robocie rękawa, podkroju pach czy wykroju dekoltu.

Dodawanie oczek

Oczka najwygodniej dodawać na prawej stronie roboty. Istnieje kilka sposobów dodawania oczek.

Metoda 1. Wkłuć prawy drut w brzeg dzianiny pod nitką leżącą poprzecznie pomiędzy dwoma oczkami — brzegowym i pierwszym w rzędzie, następnie przeciągnąć nitkę wiodącą (z ‚kłębka), przez co utworzy się nowe oczko.

Metoda 2. Wkłuć drut w oczko brzegowe, przerobić najpierw oczko prawe, przeciągnąć nitkę pod dolną nitką oczka pierwszego, następnie wkłuć drut ponownie pod górną nitkę i również prze­ciągnąć nitkę, tworząc w ten sposób oczko.

Metoda 3. Polega na tworzeniu z jednego oczka dwu. W tym celu prawy drut należy wprowadzić pod pierwsze oczko znajdujące się na lewym drucie o jeden rząd niżej, przerobić oczko lewe, następnie przerobić oczko pierwsze znajdujące się na drucie le­wym w tym samym rzędzie, co oczko brzegowe.

Odejmowanie oczek

Stosujecie przy każdym zmniejszaniu części modelu lub wykony­waniu podkroju.

Metoda 1. Jest to sposób najprostszy, polegający na przerobieniu dwu oczek razem zależnie od wykonywanego wzoru — oczkiem prawym lub lewym.

Metoda 2. Polega na przerobieniu dwu oczek na drucie lewym, wkłuwając drut prawy od strony lewej drugiego oczka i przecią­gając nitkę pod górnymi nitkami dwu oczek na drumle lewym. Metoda 3. Polega na przerzuceniu oczek. Należy mianowicie prze­łożyć pierwsze oczko (nie ticząc brzegowego) z drutu lewegq na prawy, następne oczko przerobić na lewo i za pomocą drutu le­wego podchwycić oczko przełożone na drut prawy, przeciągnąć oczko drugie (przerobione na lewo) przez to oczko wiszące na drucie prawym.