needle-672396_960_720

Oczko prawe i oczko lewe

Sploty na drutach powstają zasadniczo przez rozmaite przerabianie oczek prawych i lewych.

Oczka prawe

Metoda 1. Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek, następnie wyciągnąć jeden drut, na drugim pozostaną nabrane oczka. Drut w lewej ręce będzie zawsze drutem biernym, zaś w prawej ręce drutem roboczym, tj. drutem, którym przerabia się oczka. Pierwsze oczko zdjąć bez przerabiania, jest to oczko brzegowe, stanowiące brzeg dzianiny. Następnie prawy drut należy wprowadzić w śro­dek następnego oczka na drucie lewym i przeciągnąć nitkę idącą z kłębka. Powtarzać do końca; ostatnie oczko (również brzegowe) przerobić na lewo.

Zasada: Pierwsze oczko każdego rzędu, tzw. oczko brzegowe zdejmuje się nie przerabiając, zaś ostatnie oczko w rzędzie przerabia się na lewo. W ten sposób powstaje brzeg dzianiny. Można również ostatnie oczko przerabiać na prawo i w tym przypadku powstanie brzeg węzełkowy lub supełkowy. Najczęściej jednak stosuje się sposób pierwszy, brzegi dzianiny wtedy nie rozciągają się, za­chowując jednak elastyczność. Oczka prawe, przerabiane według metody pierwszej, stosuje się przy splotach płaskich, dżersejach.

Metoda 2. Pierwsze oczko zdjąć z drutu bez przerabiania, następnie prawy drut wprowadzić pod górną nitkę oczka następnego (od lewej strony oczka) i przeciągnąć nitkę wiodącą (z kłębka); prze­robić do końca rzędu, ostatnie oczko — na lewo.

Oczka lewe

Metoda 1. Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek. Wyciągnąć jeden drut, zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, narzucić nitkę idącą z kłębka na drut w ten sposób, żeby znalazła się z pra­wej strony oczka pierwszego. Pod nitkę i oczko wprowadzić drut, nitkę przesunąć na lewo i przeciągnąć przez oczko. Powstanie w ten sposób oczko lewe. Przerobić do końca rzędu; na końcu oczko lewe.

Zasada: Jeżeli oczka prawe wykonuje się metodą 1, to oczka lewe należy również przerabiać metodą 1.

Metoda 2 — stosowana przy wykonywaniu wzorów ażurowych. Na druty nabrać odpowiednią liczbę oczek, potem wyciągnąć jeden drut, zdjąć pierwsze oczko brzegowe, narzucić nitkę wiodącą na drut lewy obok oczka następnego. Wprowadzić drut pod nitkę oczka z prawej strony, zaś nitkę leżącą na wskazującym palcu le­wej ręki chwycić drutem i przeciągnąć przez oczko. Powtarzać tę czynność do końca rzędu; na końcu oczko lewe. Zasada: Jeżeli w robocie oczka prawe robione są metodą 2, to oczka lewe przerabia się również według metody 2.