thread-540258_960_720

Ściągacze

Ściągacz prosty pojedynczy

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: tak jak się oczka układają, tzn. oczka lewe na lewo i prawe na prawo. Powtarzać te 2 rzędy.


Ściągacz podwójny

Rząd 1: 1 o. brzeg., *2 o. prawe, 2 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: tak jak się oczka układają.

Powtarzać te dwa rzędy.

Następne rzędy przerabiać kolejno jak rząd 1 i 2. Uwaga: Jeżeli rząd kończy się nie 1 o. lewym, lecz 1 o. pra­wym, to następny rząd parzysty należy rozpocząć od dwu oczek lewych.


Ściągacz angielski — wariant 1

Nabrać na druty odpowiednią parzystą liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe zdjąć i nitkę na­rzucić na drut (narzut)*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg. Rząd 3: 1 o. brzeg., 1 o. prawe przerobić razem z narzuconą w poprzednim rzędzie nitką, 1 o. lewe zdjąć razem z narzutem bez przerabiania, powtarzać — do końca rzędu, 1 o. brzeg. Przerabiać dalej od rzędu 3.


Ściągacz angielski — wariant 2

Nabrać na druty odpowiednią parzystą liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. zdjąć razem z narzutem, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 3: 1 o. brzeg., *1 o. prawe przerobić razem z narzuconą nitką w poprzednim rzędzie, 1 o. lewe”, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Następne rzędy przerabiać kolejno jak rząd 2 i 3.


Ściągacz angielski fantazyjny

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek (podzielną przez 4 + 2 o. brzeg.)

Rząd 1: 1 o. brzeg., *3 o. prawe, 1 o. zdjąć z drutu bez przerabiania z narzuconą nitką*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg. Rząd 2: 1 o. brzeg., 2 o. prawe, 1 o. zdjąć z narzutem, *3 o. prawe, 1 o. zdjąć z narzutem*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. prawe/a 1 o. brzeg.

Następne rzędy przerabiać od rzędu 1.

Uwaga: Oczka z narzuconą nitką w poprzednim rzędzie (narzut), przerabia się jak oczko prawe, przy czym musi się ono znajdować pośrodku trzech oczek prawych, to znaczy być środkowym oczkiem.


Ściągacz angielski ekspresowy

Nabrać na druty odpowiednią parzystą liczbę oczek.
Rząd 1: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: 1 o. brzeg, *1 o. prawe przerobić o jeden rząd niżej, tj. wkłuwając drut w oczko prawe poprzedniego rzędu, przeciągnąć nitkę, zdejmując jednocześnie z drutu oczko prawe poprzedniego rzędu, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o brzeg. Następne rzędy przerabiać jak rząd 2.