sewing-1229708_960_720

Sploty podstawowe

Splot dżersej

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek. Przerabiać kolejno: jeden rząd oczka prawe, drugi rząd oczka lewe. Może być stosowany zarówno po stronie prawej, jak i po stronie lewej.


Splot ryżowy — pojedynczy

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg, „1 o. prawe, 1 o. lewe*, przerabiać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: 1 o. brzeg., *1 o. lewe, 1 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Następne rzędy jak rząd 1 i 2.


Splot ryżowy — podwójny (wariant 1)

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o brzeg.

Rząd 2: 1 o. brzeg., *1 o. prawe, 1 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu.

Należy uważać, żeby oczka prawe znajdowały się nad oczkami prawymi, zaś oczka lewe — nad lewymi.

Rząd 3: 1 o. brzeg., *1 o. lewe, 1 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg. W tym rzędzie należy zmienić kolejność oczek; oczko prawe poprzedniego rzędu przerobić oczkiem lewym, oczko lewe — prawym.

Rząd 4: 1 o. brzeg., *1 o. lewe, 1 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Należy uważać, żeby oczka prawe znajdowały się nad oczkami prawymi, oczka lewe nad lewymi. Powtarzać od rzędu 1.


Splot ryżowy podwójny (wariant 2)

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg., *2 o. prawe, 2 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2: 1 o. brzeg., *2 o. lewe, 2 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o brzeg.

Rząd 3: 1 o. brzeg., *2 o. prawe, 2 o. lewe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 4:  1  o. brzeg., *2 o. lewe, 2 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg. Powtarzać od rzędu 1.


Splot francuski

Rzędy parzyste i nieparzyste przerabiać tylko oczkami prawymi lub lewymi.

Sploty ryżowe i francuski stosowane są do wykonania sweterków, sukieneczek, szalików.