knitting-748168_960_720

Sploty supełkowe z oczkami dodanymi

Powstają przez przerobienie do jednego oczka kilku oczek z narzutami, które następnie po wykonaniu jednego rzędu lub kilku, zależnie od motywu, łączy się w jedno oczko. Tworzenie kilku oczek w jednym wykonuje się w sposób następujący: wkłuć prawy drut w oczko na drucie lewym, przeciągnąć nić, narzucić nitkę i znów wkłuć drut w to samo oczko i przeciągnąć nitkę. Otrzymujemy w ten sposób 3 oczka dodane. Czynność tę można powtarzać tyle razy, ile oczek dodanych wymaga wzór. Sploty supełkowe stosuje się przy wykonywaniu czapeczek, bluzeczek, sweterków.


Splot supełkowy — prosty

Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek.

Rząd 1: 1 o. brzeg., *3 o. lewe, w jednym oczku 3 o.*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 2:  1  o. brzeg., *3 o. prawe, 3 o.  lewe (oczka dodane w poprzednim rzędzie)*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 3: oczka lewe nad lewymi, oczka prawe nad prawymi.

Rząd 4: jak rząd 3

Rząd 5: 1 o. brzeg., *3 o. lewe, 3 o. przerobić razem z oczkiem prawym (zamknięcie muszelki)*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.


Sploty z oczkami owiniętymi

Sploty te można wykonywać trzema metodami:

Metoda 1. Najprostsza. Narzucić nitkę na prawy drut (narzut) i przerobić dwa oczka (lub więcej), następnie lewym drutem przerzucić narzut z prawego drutu przez przerobione oczka.

Metoda 2. Stosuje się ją przy owijaniu większej liczby oczek. Wkłuć prawy drut pod górną nitkę oczka pierwszego na drucie lewym, wyciągnąć nitkę na wierzch pomiędzy np. oczkiem 5 i 6 i przeciągnąć ją wzdłuż tych oczek do odpowiedniej długości (tak, żeby nie ściągać dzianiny) przez oczko pierwsze, następnie wszystkie oczka przerobić według podanego wzoru.

Metoda 3. Stosuje się ją przy kilkakrotnym owijaniu oczek. Potrzebną liczbę oczek przełożyć na drut prawy, zaś nitkę pomiędzy końcami drutów z lewej strony roboty na prawą, następnie oczka przełożyć ponownie na drut lewy, a nitkę na lewą stronę roboty. Dla powtórnego owinięcia czynność tę powtórzyć. Po zakończeniu owijania przerabiać według wzoru.

Sploty z oczkami owiniętymi stosuje się przy wykonaniu grubych sweterków, płaszczyków i czapeczek, a także jako ozdobę przy przy robocie innych modeli.


Splot z oczkami owiniętymi

Nabrać na druty odpowiednią parzystą liczbę oczek.

Rząd 1: oczka prawe

Rząd 2: 1 o. brzeg., „narzut, 2 o. prawe, przełożyć lewym drutem narzut przez te oczka prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 3: oczka prawe

Rząd 4: 1 o. brzeg., 1 o. prawe, *narzut, 2 o. prawe, przełożyć narzut przez 2 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg. Rząd 5: oczka prawe. Powtarzać od rzędu 2.