knitting-1430119_960_720

Sploty warkoczowe

Powstają przez zmianę kolejności przerabiania pewnej określonej liczby oczek na stronie prawej roboty. Przy tej zmianie tworzą się przez pochylenie oczek warkocze; zależnie od liczby oczek będą to warkocze podwójne (zmiana kolejności czterech oczek prawych), potrójne (6 o.), poczwórne (8 o.) itp. Warkocze mogą być rozciągnięte w swym przeplataniu — wtedy należy wykonać większą liczbę rzędów przy zmianie kolejności przerabiania, lub krótkie — w tym przypadku liczba rzędów będzie mniejsza.

Są dwie metody wykonania warkoczy.

Metoda 1: Nabrać na druty odpowiednią liczbę oczek. Przenieść dwa pierwsze oczka z drutu lewego na agrafkę.lub drut zapasowy, pozostawiając je po prawej stronie roboty (przed drutem), przerobić na prawo następne dwa oczka na drucie lewym, potem przełożyć oczka z agrafki na drut lewy i przerobić je na prawo. Warkocz będzie pochylony w lewo. Dla pochylenia warkocza w prawo należy wykonać podobną czynność z tym, że agrafkę lub drut ze zdjętymi oczkami trzeba pozostawić za drutem po lewej stronie roboty.

Metoda 2. Aby wykonać ten sam warkocz bez użycia agrafki lub drutu zapasowego, należy przełożyć dwa pierwsze oczka z drutu lewego na prawy, przerobić na prawo dwa następne oczka na drucie lewym, następnie lewym drutem podchwycić z prawej strony roboty oba oczka przełożone na drut prawy, wysunąć ostrożnie drut prawy ze wszystkich (czterech) oczek, pomagając sobie dru­tem prawym przełożyć oczka wiszące z tyłu roboty na drut lewy i przerobić je na prawo. Oczka będą pochylone w lewo. Aby otrzymać oczka pochylone w prawo, trzeba wykonać taką samą czynność z tą różnicą, że oczka przełożone na początku na drut prawy bez przerobienia musimy zdjąć z drutu prawego na lewy, wkłuwając ten drut od strony lewej roboty, zaś prawy drut wy­sunąć z czterech oczek. Oczka nie przerobione znajdą się wtedy na stronie prawej roboty, tj. przed drutem roboczym. Następnie przełożyć oczka wiszące z prawej strony roboty na drut lewy i prze­robić je na prawo.

Sploty warkoczowe w rozmaitych wariantach stosowane są przy wykonywaniu sweterków, kamizelek, płaszczyków.


Prosty splot warkoczowy

Nabrać na druty odpowiednią parzystą liczbę oczek.

Rząd 1: 1  o. brzeg., *2 o.  lewe, 4 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 2 o. lewe, 1 o. brzeg.

Rząd 2: oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

Rząd 3 i 4: jak rząd 2.

Rząd 5: 1 o. brzeg., *2 o. lewe, 2 o. przełożyć na agrafkę, 2 o. prawe, przełożyć oczka z agrafki i przerobić je na prawo*, powta­rzać do końca rzędu, 2 o. lewe, 1 o. brzeg.

Rzędy 6, 7 i 8: jak rząd 2. Następne rzędy przerabiać od rzędu 5.