knitting-1268932_960_720

Sploty z oczkami krzyżowanymi

Oczka krzyżowane otrzymuje się w sposób następujący: wprowadzić drut prawy od spodu w drugie oczko na drucie lewym, przerobić oczko prawe, ą potem — nie zdejmując tego oczka z drutu — wkłuć drut w pierwsze oczko na drucie lewym, przerobić oczko prawe i zdjąć oba oczka z drutu lewego na prawy. Otrzymuje się w ten sposób pochylenie oczka w lewo, tj. oczko pierwsze będzie położone na oczku drugim.

W celu pochylenia oczka w prawo, należy wprowadzić drut prawy z góry roboty w oczko drugie na drucie lewym, przerobić oczko prawe, następnie wkłuć drut w pierwsze oczko na drucie lewym, przerobić oczko prawe i oba przerobione prawe oczka przełożyć na drut prawy. W tym przypadku oczko drugie będzie położone na oczku pierwszym z pochyleniem w prawo.

Sploty z oczkami krzyżowanymi stosuje się przy wykonaniu sweterków, sukieneczek, spódniczek.


Splot z oczkami krzyżowanymi — prosty

Nabrać na druty odpowiednią parzystą liczbę oczek: Rząd 1: oczka prawe

Rząd 2: 1 o. brzeg., *5 o. lewych, 2 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 3: oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi

Rząd 4: 1 o. brzeg., *2 o. prawe krzyżowane w lewo, 5 p. lewych*, powtarzać do końca rzędu, 1 o. brzeg.

Rząd 5: jak rząd 3

Rząd 6: jak rząd 4

Rząd 7: 1 o. brzeg., 2 o. lewe, 2 o. prawe, *5 o. lewych,, 2 o. prawe*, powtarzać do końca rzędu, 2 o. lewe, 1 o. brzeg.

Rząd 8: jak rząd 3

Rząd 9: 1 o. brzeg., *8 o. prawych, 2 o. razem przerobić pod *5 o. lewych, 2 o. krzyżowane na prawo*, powtarzać do końca rzędu, 2 o. lewe, 1 o. brzeg.

Rząd 10: jak rząd 3

Rząd 11: jak rząd 9.

Powtarzać od rzędu 2.