handicraft-888701_960_720

Sposoby wykonania niektórych elementów dzianiny

Kieszenie poprzeczne

Metoda 1. Przerobić splotem podstawowym do miejsca, w którym zgodnie z wykrojem zaczyna się kieszeń. Zdjąć odpowiednią liczbę oczek na agrafkę lub drut pomocniczy i następnie nabrać na drut prawy taką samą liczbę oczek, jaka została zdjęta na drut pomocniczy czy agrafkę. Przerobić dzianinę do końca rzędu, a w rzę­dzie kolejnym przerobić oczka nabrane na drut tak, jak oczka pozostałe. Po wykonaniu części przodu lub całego przodu, zależ­nie od modelu, w tym miejscu gdzie były oczka dobrane — na­brać nowe oczka (taką liczbę, jaka jest na agrafce) i przerobić splotem dżersejowym spód kieszeni (wielkość zależna od wykroju). Następnie przełożyć, oczka z agrafki lub drutu pomocniczego na drut roboczy i przerobić splotem podstawowym lub ściągaczem (zależnie od modelu) taką liczbę rzędów, jaka jest potrzebna do wykonania pałki kieszeni. Można również oczka zamknąć, o ile kieszenie są przewidziane bez patki.

Metoda 2. Przerobić splotem podstawowym do miejsca, w którym według wykroju zaczyna się kieszeń, odliczyć potrzebną liczbę oczek i wykonać je innym kolorem nici. Następnie przerabiać dalej splotem podstawowym, podanym w opisie. Po wykonaniu części modelu i uprasowaniu, wyciągnąć nitkę innego koloru, zaś powstałe w ten sposób oczka otwarte przerobić — dolne splotem podstawowym lub ściągaczem, górne — splotem dżersejowym. Po rozprasowaniu zrobionej części modelu przyszyć spód kieszeni po lewej stronie przodu.

Kieszenie skośne

Przerobić przód do miejsca, w którym przewidziana jest kieszeń na wykroju. Robotę podzielić na dwie części i następnie przera­biać je z dwu kłębków. Zaczyna się na prawej stronie roboty, od lewej połowy przodu, dodając po 1 oczku w każdym rzędzie na końcu pierwszej rozdzielonej części przodu (od strony bocznej) i odejmując po jednym oczku w każdym rzędzie na początku drugiej rozdzielonej części połowy przodu (od strony zapięcia lub środka). Dla drugiej kieszeni, znajdującej się na prawej poło­wie przodu, czynność tę należy powtórzyć ze zmianą kolejności, tj. na końcu pierwszej rozdzielonej połowy przodu odejmować po jednym oczku, zaś na początku drugiej — dodawać po jednym ocz­ku w każdym rzędzie. Po zakończeniu połowy przodu i uprasowa­niu, należy wykonać patkę kieszeni i jej spód. W tym celu nabrać oczka na linii skośnej, w której oczka były dodawane, i przero­bić splotem dżersejowym spód kieszeni odpowiedniej wielkości, a w linii, w której oczka były odejmowane, nabrać odpowiednią liczbę oczek i przerobić ściągaczem lub splotem podstawowym patkę kieszeni.

Dziurka pozioma

Na linii zapięcia w oznaczonym uprzednio miejscu, mniej więcej około 1—2 cm od brzegu roboty, należy zamknąć odpowiednią liczbę oczek zależną od wielkości guzika. W rzędzie następnym nabrać na drut taką liczbę oczek, jaka była zamknięta w rzędzie poprzednim.

Wykończenie modelu

Wykonane części modelu należy uprasować przez wilgotne płótno niezbyt gorącym żelazkiem lub pozostawić na noc przykryte wil­gotnym płótnem. Gdy będą suche zszyć, wszyć rękawy i kołnierz (ewentualnie golf lub plisę wykończeniową) i rozprasować szwy. Jeżeli podczas pracy nad wykonaniem modelu nie były od razu przerabiane plisy wykończeniowe, przeznaczone do zapięcia modelu, można je zrobić oddzielnie i przyszyć ściegiem dziewiar­skim 2 (opis niżej), ewentualnie wykończyć szydełkiem. Sposoby wykończenia podane są przy każdym opisie modelu. Ścieg dziewiarski 1. Stosuje się przy łączeniu dwu części dzia­niny, np. przy skróceniu lub przedłużeniu modelu. Oba elementy, które mają być ze sobą połączone, należy uprasować, a potem spruć jeden lub dwa rzędy (można te rzędy przerobić nitką po­mocniczą). Następnie obie części ułożyć równolegle do siebie: oczko naprzeciwko oczka. Jedna część będzie nazywana w opisie wykonania rzędem górnym, druga — dolnym. Wprowadzić igłę z nitką do pierwszego oczka w rzędzie górnym i zamocować. Jgłę należy wkłuwać w oczka w następującym porządku: w jedno oczko z góry, w następne od dołu, jakby łącząc sąsiadujące oczka za dwie nitki. Powtarzać. Wkłuć igłę w pierwsze i drugie oczko dolnego rzędu, wyciągnąć nitkę, wkłuć igłę w drugie i trze­cie dolnego rzędu, w drugie i trzecie górnego rzędu, w trzecie i czwarte dolnego rzędu, w trzecie i czwarte górnego rzędu itd. Ścieg dziewiarski 2. Jest to bardzo praktyczny i ładny ścieg sto­sowany przy przyszywaniu np. plisy przy dekolcie, ściągaczy u dołu swetra czy kołnierza przy bluzeczce. W tym celu po wy­konaniu elementu, który ma być przyszyty do modelu, należy go uprasować i przyfastrygować, nakładając na część podstawową, pozostawiając oczka otwarte przez wyciągnięcie nitki z jednego rzędu. Oczka otwarte przyszywa się w sposób następujący: pro­wadzić igłę z nitką od spodu do drugiego oczka i kilkoma ma­łymi ściegami umocować nitkę. Następnie wkłuć igłę od spodu w drugie oczko, przeciągnąć nitkę, wkłuć igłę z góry powtórnie w pierwsze oczko i następnie od spodu, przekłuwając część podstawową, wprowadzić igłę do oczka trzeciego, a oczko drugie opuścić. Z oczka trzeciego wprowadzić igłę z góry powtórnie do oczka drugiego; z oczka drugiego ód spodu do oczka czwar­tego, oczko trzecie opuścić, z czwartego oczka j. góry w oczko trzecie, z trzeciego w piąte itd.

Ścieg dziewiarski 3. Stosowany jest do zszywania pionowo poszczególnych części modelu. Przy takim zszywaniu po lewej stro­nie powstaje płaski szew, co jest szczególnie przydatne w odzieży dziecięcej. Wykonuje się go w sposób następujący: wprowadzić igłę z nitką przez pierwsze oczko brzegowe pierwszej części modelu do pierwszego oczka brzegowego drugiej części. Następnie ruchem do siebie — przez drugie oczko drugiej części modelu — do drugiego oczka pierwszej części ->- zygzakiem i dalej przez trzecie oczko pierwszej części do trzeciego oczka drugiej części itd.