baby-shoes-1584333_960_720

Zasadnicze elementy roboty na drutach

Jak już wspomniano, robotę na drutach rozpoczyna się od odpowiedniego doboru drutów, wykonania wykroju i zwinięcia wełny. Następnie przystępuje się do pierwszej czynności, a mianowicie do zrobienia próbki. Próbkę, którą należy wykonać poprzedniego dnia, przerabia się takim splotem, jakim będzie zrobiony model, następnie prasuje i pozostawia do całkowitego wyschnięcia.

Dla przykładu podano sposób obliczania liczby oczek i rzędów, potrzebnej do wykonania modelu. Otóż, jeżeli założy się, że próbka o wymiarach 10X10 cm ma 20 oczek i 30 rzędów, to na dzianinę o wymiarach 50X50 cm należy przewidzieć 100 oczek i 150 rzędów.

Nabieranie oczek. Rozpoczynamy od nabierania oczek; w tym celu z kłębka należy odwinąć około 30 cm nici (co naturalnie jest zależne od wielkości modelu), położyć nitkę na palec wskazujący i wielki lewej ręki w ten sposób, żeby luźny koniec nici leżał na wielkim palcu, zaś nitka z kłębka — na palcu wskazującym. Obie nitki przytrzymuje się pozostałymi palcami lewej ręki. Następnie dwoma złożonymi razem drutami odciągnąć do dołu nitkę położoną horyzontalnie pomiędzy palcem wskazującym i dużym lewej ręki, aż utworzy się pod wielkim palcem pętelka.

Wtedy należy wkłuć druty od dołu w tę pętelkę i przeciągnąć z góry nitkę leżącą na placu wskazującym. Wyjąć wielki palec z pętelki na drutach, powtórnie nałożyć nitkę na wielki palec i powtarzać czynność nabierania pętelek, z tym, że po nabraniu dwu pierwszych pętelek (oczek), dalej, za każdym ruchem, będzie powstawać jedna pętelka. Po nabraniu odpowiedniej liczby pętelek można przystąpić do wykonania dzianiny.